Menu Zoek

"Ik wil later profvoetballer worden."

Merijn (8)

Laat uw kind meedoen!

Uw kind (tussen de 4 en de 18 jaar) kan gewoon meedoen met zijn leeftijdsgenootjes. Ook als u krap bij kas zit. U kunt daarvoor een beroep doen op verschillende voorzieningen. Kijk bijvoorbeeld eens goed na of u alle toeslagen ontvangt waar u recht op hebt:

  • Toeslagen van de Belastingdienst en het Kind Gebonden Budget ontvangt u via de Belastingdienst.
  • Bijdragen vanuit de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS) ontvangt u via de Dienst Uitvoering Onderwijs.
  • Met de BredaPas kunt u korting krijgen. Ontvangt u de BredaPas, dan kunt u ook in aanmerking komen voor bijdragen uit het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds.

 

Hebt u nog altijd ongedekte kosten? En kan uw kind daardoor niet meedoen aan schoolse of buitenschoolse activiteiten? Dan kan Stichting Leergeld Breda uitkomst bieden. Zij vergoeden kosten voor bijvoorbeeld een schoolreisje of voor boeken. Stichting Leergeld Breda kan ook helpen als u de kosten later vergoed krijgt, maar nu moet betalen. Een medewerker van de stichting kijkt graag met u mee of u van alle hiervoor genoemde regelingen gebruikmaakt of kunt maken. Kijk op de website van Stichting Leergeld Breda voor de mogelijkheden.