Menu Zoek

"Ik wist niet dat ik zoveel zelf kon regelen."

Malik (33)

Neem contact op met uw schuldeiser

Gaat u uit elkaar of scheiden en hebt u schulden? Door met uw schuldeiser in contact te blijven, treft u makkelijker een betalingsregeling. Hoort een schuldeiser niets van u, dan zal hij overgaan tot verdere incassomaatregelen. Uw schulden lopen op deze manier erg snel op, omdat de schuldeiser voor deze maatregelen kosten in rekening brengt.

Bel hem daarom op en leg hem uw situatie uit. Vraag om een tijdelijk lagere regeling, totdat uw nieuwe financiële situatie helder is. Probeer altijd iets te blijven betalen. Niet alleen toont u daarmee uw goede wil, u beperkt zo ook dat uw schuldenlast oploopt door rente of andere incassomaatregelen. Lukt het u nu even echt niet om wat te betalen, vraag hem dan om uitstel van betaling. Een website die u behulpzaam kan zijn bij het treffen van regelingen is zelfjeschuldenregelen.nl.