Menu Zoek

"Het actieplan heeft goed geholpen om alles netjes te regelen."

Carlo (60)

Regel de verdeling van het ouderdomspensioen

U gaat scheiden of uit elkaar. In de regel hebben uw ex-partner en u recht op ieder de helft van het pensioen dat u hebt opgebouwd tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap. Daar hoeft geen rechter aan te pas te komen. Wel moet u uw pensioenfonds op de hoogte stellen. Op de website van de Rijksoverheid vindt u veel meer informatie over de verdeling van uw ouderdomspensioen.

Wenst u een andere verdeling dan wettelijk is vastgelegd? Maak dan samen nieuwe afspraken en zet die in het echtscheidingsconvenant. Vergeet in dat geval niet een afschrift hiervan aan uw pensioenuitvoerder te sturen.