Menu Zoek

"Nooit geweten dat de wachttijden zo lang zijn."

Sandy (45)

Schrijf u in bij Klik voor Wonen

Bent u degene die de gezamenlijke woning gaat verlaten? Schrijf u dan in op klikvoorwonen.nl voor huurwoningen in Breda en de omringende gemeenten. Klik voor Wonen geeft het totale aanbod van de diverse woningbouwverenigingen. Zowel sociale huurwoningen als vrijesectorwoningen. Voor een sociale huurwoning komt u in aanmerking als uw bruto jaarinkomen onder een bepaalde inkomensgrens blijft. U bent op een vrijesectorwoning aangewezen wanneer u een hoger inkomen hebt. U kunt actief reageren op vrijkomende woningen.

De woningbouwverenigingen hanteren verschillende modellen voor de woningaanbieding. In het ene model bepaalt de inschrijfduur de volgorde. In een ander wordt een woning via loting aangeboden. In weer een ander model is de woning voor degene die als eerste reageert. U krijgt nooit voorrang. Maar op bovenstaande manier maakt u toch kans redelijk snel aan een nieuwe woning te komen!

In het document Op zoek naar een woning vind u nog alternatieve mogelijkheden om aan woonruimte te komen.